PLAN DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH - PROJEKT POWIATU LEGNICKIEGO.

 

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w realizacji projektu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Otrzymaliśmy propozycję pobytu naszych uczestników w MIESZKANIACH WSPOMAGANYCH. Ciekawa i atrakcyjna forma oderwania się od codziennych problemów a nawet konfliktów rodzinnych, skusiła uczestników naszego Domu. Pozytywnie nastawieni przygotowali się do wyjazdu z własnego domu i zamieszkali w dwuosobowych mieszkaniach. Lokale te, pozyskane dla projektu, wyremontowane, nowocześnie wyposażone oraz przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością zachwyciły naszych uczestników przede wszystkim czystością. Wspomaganie przez pracowników PCPR, dbałość o czas wolny, troska o potrzeby osób czasowo zamieszkujących w „projektowych mieszkaniach” przyczyniły się do podniesienia poziomu zadowolenia z siebie samych. Zdobywanie samodzielności oraz poczucia własnej wartości to cele nadrzędne w pracy terapeutycznej, realizowanej poprzez różnorodne treningi. Mieszkanie wspomagane to kilka treningów, realizowanych równocześnie.

Teraz, poza dobrym wspomnieniem i pozytywnym doświadczeniem, naszym uczestnikom towarzyszy pytanie „czy mogę tam zamieszkać jeszcze raz i na dłużej ?” :) 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie