Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie, jest Pani Bożena Maziarska.
e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie